O nás

Disam Slovakia, s.r.o., je inžinierska spoločnosť, ktorá poskytuje inžiniersko-konzultačné služby, projektové a konštrukčné riešenia, obstarávanie zariadení . Spoločnosť je zameraná na elektrotechnické zariadenia stavieb, elektrotechnické vybavenie technologických procesov, a elektroenergetiku, v komplexnom spektre rôznych oblastí elektrotechniky, aj ako systémový integrátor. Svoje služby  poskytujeme na úrovni autprizovaných inžinierov.

Spoločnosť vznikla v Bratislave v máji 1993 ako dcéra Disam Systems Ostrava (materská firma Science Systems, Bristol, GB). Zakrátko a po dohode zainteresovaných sa spoločnosť stala čisto slovenskou a takto pôsobí na slovenskom trhu od septembra 1994. Teritoriálne je zameraná na celé územie Slovenska;  príležitostne aj v zahraničí.

Vzhľadom na svoje zameranie má spoločnosť úzke väzby na odborné a stavovské organizácie :
- Slovenská komora stavebných inžinierov  ( SKSI )
- Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska ( SEZ-KES )
- Slovenská asociácia konzultačných inžinierov ( SACE / FIDIC )
ako kolektívny, resp. zakladajúci člen.                       

Svoje  aktivity zakladá Disam na monohoročných, aj medzinárodných skúsenostiach svojich zamestnancov, vrátane ich pôsobenia pred vznikom spoločnosti;  pritom sa však venuje progresívnym oblastiam, ako napr.energetické zdroje PZE, či riadiace systémy.                                                         

Údaje o zamestnancoch 

V sídle spoločnosti pracujú v súčasnosti 3 zamestnanci ako projektanti - konzultační inžinieri.  Všetci zamestnanci sú odborne zameraní na elektrické zariadenia a ich uplatnenie  v oblasti elektroinštalácií,  riadenia a merania (MaR) a elektroenergetiky.
Spoločnosť disponuje skúsenými odborníkmi – autorizovanými inžiniermi SKSI v zmysle zákona č.138/92 Zb. a držiteľmi oprávnení pre prácu na elektrických zariadeniach podľa  vyhlášky č.508/09 Zz.

Pre  prácu na rozsiahlejších projektoch má firma stabilný okruh zmluvne viazaných externých spolupracovníkov z oblasti rôznych elektrotechnických špecializácií, väčšinou individuálne pôsobiacich autorizovaných inžinierov.